Hạ Long, Quảng Ninh

Halong Marina Square

  • Loại hình: Boutique hotels kết hợp shophouses
  • Tổng diện tích GFA: 108,959 m2
  • Số lượng: 88 căn
  • Số tầng cao: 8 tầng
  • Hotline: 0932 397 474