QUẢNG TRƯỜNG BIỂN

Nơi diễn ra các hoạt động lễ hội thường xuyên như Carnaval và những sự kiện vui chơi ven biển, đóng vai trò như cầu nối giữa văn hóa địa phương với quốc tế. Dự kiến sẽ đi vào hoạt đông đầu năm 2019.