TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE (SIS)

Dự án có diện tích 7,1ha với tổng vốn đầu tư khoảng 270 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án bao gồm Trường Mẫu giáo Quốc tế KinderWorld, Trung tâm nghiên cứu Giáo dục Mầm non & Trường Quốc tế Singapore. Trong giai đoạn 2, 3 & 4, nhiều hạng mục cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy & học tập, khu Kí túc xá cho 2.000 học sinh sẽ được xây dựng nhằm đảm bảo việc mở rộng & cung cấp chương trình đào tạo xuyên suốt tới Dự bị Đại học & Giáo dục bậc cao.