Viêng chăn, Lào

Tòa nhà văn phòng Royal Square

  • Văn phòng cho thuê
  • Tòa nhà 10 tầng, diện tích cho thuê 6.100 m2
  • Hotline: +85 6209 519 1919